Projekt edukacyjny pn. "Dla leśnej różnorodności biologicznej"

W tym roku realizowany jest w Leśnym Banku Genów Kostrzyca projekt edukacyjny pn. „Dla leśnej różnorodności biologicznej”. Projekt został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Adresatem projektu są dzieci w wieku od 6 do 15 lat z wiejskich świetlic z Trzcińska i z Janowic Wielkich, uczniowie klas czwartych czterech szkół podstawowych z powiatu lwóweckiego oraz uczniowie klasy pierwszej i drugiej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze. Uczniowie w ramach projektu mają zapewniony: bezpłatny transport, zajęcia edukacyjne, karty pracy i możliwość korzystania z materiałów edukacyjnych zakupionych do realizacji projektu.

W ramach projektu zostaną zrealizowane zajęcia warsztatowe:

08.08.2019 r. - „Pomagamy pszczołom”,

19-20.09.2019 r. - „Dzień różnorodności biologicznej”,

07-10.10.2019 r. - „Dzień Drzewa”.

 

REALIZACJA PROGRAMU

 

Zajęcia warsztatowe pn. „Pomagamy pszczołom”.

Prowadzący zajęcia: Joanna Borowy, Krzysztof Paciejewski.
Uczestnicy zajęć: dzieci w wieku od 6 do 15 lat z wiejskich świetlic z Trzcińska i z Janowic Wielkich.

Wprowadzenie

Zapoznanie z działalnością Leśnego Banku Genów Kostrzyca, zwiedzanie komórek organizacyjnych. Prezentacja multimedialna: znaczenie pszczół w ekosystemie, oglądanie okazów zatopionych w tworzywie - „Cykl życiowy pszczoły miodnej i produkty pszczele”.

Zajęcia przy ulu: prezentacja pracy pszczelarza, produktów pszczelich.

Zajęcia warsztatowe

 • Składanie i kolorowanie domków dla owadów;
 • Wspólna gra: memo pszczoły;
 • Oglądanie pod mikroskopem pszczoły miodnej, aparatu gębowego pszczoły i roztocza atakującego pszczoły Varroa destructor;
 • Wykonanie pracy plastycznej pn. „Pożyteczne pszczoły”.

Zajęcia terenowe

Wizyta w Arboretum LBG Kostrzyca: ule, leśna barć, rośliny miododajne, zajęcia edukacyjne pod wiatą w Arboretum, uzupełnianie kart pracy.

 

Zajęcia warsztatowe pn. „Dzień różnorodności biologicznej”

Prowadzący zajęcia: Joanna Borowy.
Uczestnicy zajęć: uczniowie klasy pierwszej i drugiej Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej w Jeleniej Górze.

Wprowadzenie

Zapoznanie z działalnością Leśnego Banku Genów Kostrzyca, zwiedzanie komórek organizacyjnych. Prezentacja multimedialna: informacje nt. różnorodności biologicznej, roli lasu w życiu ludzi i zwierząt.

Zajęcia warsztatowe

Rozpoznawanie nasion podstawowych gatunków drzew leśnych;

Sporządzanie arkusza „Nasiona naszych drzew”.

Zajęcia terenowe

Wizyta w Arboretum LBG Kostrzyca, uzupełnianie kart pracy w oparciu o informacje uzyskane podczas zajęć.

 

Zajęcia warsztatowe pn. „Dzień Drzewa”

Prowadzący zajęcia: Joanna Borowy.
Uczestnicy zajęć: uczniowie klas czwartych czterech szkół podstawowych z powiatu lwóweckiego.

Wprowadzenie

Zapoznanie z działalnością Leśnego Banku Genów Kostrzyca, zwiedzanie komórek organizacyjnych.Prezentacja multimedialna: informacje nt. lasu, ciekawostki nt. drzew leśnych, roli lasu w życiu ludzi i zwierząt.

Zajęcia warsztatowe

 • Rozpoznawanie podstawowych gatunków drzew leśnych;
 • Sporządzanie arkusza „Zielnik”;
 • Wspólna gra: memo drzewa;
 • Wykonanie pracy plastycznej pn. „Las - bogactwo życia”.

Zajęcia terenowe

 • Wizyta w Arboretum LBG Kostrzyca;
 • Rozpoznawanie za pomocą klucza podstawowych gatunków drzew leśnych, dopasowywanie szyszek do odpowiednich gatunków drzew iglastych;
 • Uzupełnianie kart pracy w oparciu o informacje uzyskane podczas zajęć. Praca z tablicami: „Drzewa leśne”, „Co daje las”, „Czyj to liść?”, „Drzewo i drewno”;
 • Leśna ścieżka zmysłów, gra na leśnym dendrofonie.