Nasza Pracownia Kriokonserwacji uczestnikiem spotkania grupy roboczej GCC for Oak

Pracownia Kriokonserwacji LBG Kostrzyca uczestnikiem spotkania grupy roboczej Global Conservation Consortium for Oak.

Dęby to najbardziej majestatyczne drzewa występujące w Polsce, które cieszą się także największym szacunkiem. W Polsce najpowszechniejsze są dwa gatunki dębu: szypułkowy i bezszypułkowy, a Leśny Bank Genów Kostrzyca jest europejskim prekursorem i liderem w kriokonserwacji ich nasion.

W naszym kriobanku w ciekłym azocie (w temperaturze -196°C) przechowywaliśmy dotychczas wyłącznie plumule dębu szypułkowego. Obecnie podejmujemy próbę ulepszenia technik kriokonserwacji plumul dębu bezszypułkowego.

Nasza koleżanka z Pracowni Kriokonserwacji, Urszula Wasileńczyk, zaprezentowała wstępne wyniki prac podczas marcowego spotkania grupy roboczej Global Conservation Consortium for Oak – zrzeszenia naukowców i instytucji współpracujących w celu opracowania i wdrożenia kompleksowej strategii ochrony dębów.

Nasze wyniki zostały przyjęte z entuzjazmem przez międzynarodowe grono naukowców i miłośników dębów. Te badania to kamień milowy w kriokonserwacji plumul żołędzi – mamy nadzieje, że w przyszłości pozwolą one na doskonalenie metod przechowywania nie tylko dębów, ale również innych gatunków roślin.

Innowacyjne metody zamrażania plumul dębu bezszypułkowego w ciekłym azocie.

Hodowla in vitro siewek dębu bezszypułkowego po przechowywaniu w ciekłym azocie.