Ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych

Leśny Bank Genów Kostrzyca realizuje ochronę ex situ rzadkich i zagrożonych gatunków roślin naczyniowych.

W bieżącym sezonie wegetacyjnym do zbioru nasion wytypowano gatunki pochodzących z terenu całego kraju o różnej kategorii zagrożenia.

Do najcenniejszych gatunków, którego pulę genową udało się zabezpieczyć należy przedstawiciel rodziny storczykowatych – kukuczka kapturkowata Neottianthe cucullata. Ta niepozorna roślina była znana w przeszłości z około 20 stanowisk. Obecnie jedynymi naturalnymi miejscami jej występowania, potwierdzonymi w ostatnich latach są dwa stanowiska w okolicach Augustowa. Kukuczka posiada status krytycznie zagrożonego (CR) w i jest objęta ścisłą ochroną gatunkową.

Wśród przechowywanego w banku materiału rozmnożeniowego znalazły się również nasiona wielosiłu błękitnego Polemonium coeruleum oraz pełnika europejskiego Trollius europaeus – gatunków związanych z siedliskami podmokłymi, m.in. łąkami wilgotnymi ze związku Calthion palustris (antropogeniczne nawożone, wielokośne, wilgotne i mokre łąki). Występowanie pierwszego z nich skupia się głównie w północno-wschodniej Polsce - pozyskany materiał nasienny pochodzi m.in. z okolic Puszczy Knyszyńskiej. Stanowiska pełnika europejskiego, zwanego również różą kłodzką, występują w rozproszeniu na terenie całego kraju. Owoce wraz z nasionami pobrano z populacji rosnących w Parku Narodowym Gór Stołowych oraz na obrzeżach Puszczy Drawskiej. Zebrane nasiona wspomnianych gatunków będą przechowywane w niskich temperaturach w chłodniach naszej jednostki.

Zabezpieczone w ten sposób zasoby będą mogły posłużyć w przyszłości do wzmacniania istniejących populacji lub realizacji programów restytucyjnych.