NOWE GATUNKI W BANKU DNA I TKANEK

Dotychczas w banku DNA i tkanek w Leśnym Banku Genów Kostrzyca zdeponowano materiał genetyczny 105 gatunków roślin pochodzących z obszaru Puszczy Białowieskiej oraz Biebrzańskiego Parku Narodowego.

Zabezpieczony w przeciągu ostatnich dwóch lat materiał roślinny został zebrany w ramach projektu pn. „Identyfikacja molekularna (barkodowanie DNA) oraz bankowanie wybranych gatunków roślin Puszczy Białowieskiej”.

W tym roku kolekcja banku DNA i tkanek wzbogaci się o próbki kolejnych 60 gatunków roślin. Typując rośliny do bankowania, ich zbiór zaplanowano z kilku stanowisk dla gatunku tak, aby utworzyć kolekcję próbek DNA na poziomie populacyjnym. Zbiory obejmą obszar całej Polski, w tym teren parków narodowych (Bieszczadzkiego, Gór Stołowych, Kampinoskiego, Karkonoskiego, Tatrzańskiego), rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych oraz obszarów NATURA 2000.

Od czerwca 2019 roku zabezpieczono materiał genetyczny 16 gatunków roślin, w tym fragmenty tkanek krytycznie zagrożonego wyginięciem pszczelnika wąskolistnego (kategoria zagrożenia CR według Polskiej Czerwonej Księgi Roślin. Paprotniki i Rośliny Kwiatowe, Kaźmierczakowa i in. 2014). Wśród zdeponowanych w banku DNA gatunków znalazły się również próbki szafirka miękkolistnego, lilii bulwkowatej, pełnika europejskiego oraz kosaćca syberyjskiego.