Biebrza po pożarze, a zasoby w LBG Kostrzyca

Choć emocje po ogromnym pożarze w Biebrzańskim Parku Narodowym jeszcze nie opadły, to po zakończeniu walki z żywiołem, przyrodników i leśników czeka kolejne wyzwanie tj. oszacowanie strat przyrodniczych oraz próba przywrócenia stanu środowiska naturalnego.

W tym właśnie celu Ministerstwo Środowiska wdrożyło projekt „Biebrza po pożarze”, który wspólnie z Biebrzańskim Parkiem Narodowym będzie realizować Instytut Badawczy Leśnictwa. Już dzisiaj wiemy, że straty są ogromne. Zginęło wiele cennych gatunków zwierząt i roślin.

W próbie przywrócenia cennej roślinności na naturalne stanowiska ważną rolę może odegrać Leśny Bank Genów Kostrzyca – działalność naszej jednostki polega na zabezpieczaniu nasion na wypadek tego rodzaju tragicznych zdarzeń. Dotychczas udało nam się zachować zasoby genowe 20 gatunków najcenniejszych chronionych i zagrożonych roślin Biebrzańskiego Parku Narodowego (zobacz mapę). Zasoby te mogą posłużyć do restytucji (przywrócenia) gatunku na stanowisku naturalnym. Z naszej analizy wynika, że przynajmniej jedno stanowisko zagrożonego leńca bezpodkwiatkowego* zostało utracone wskutek pożaru w obrębie Basenu Środkowego.

Trudna sytuacja w Biebrzańskim Parku Narodowym pokazuje, jak istotna jest ochrona gatunków również poza miejscem ich naturalnego występowania (ex situ). W LBG Kostrzyca w ten sposób zabezpieczany jest materiał pochodzący już z przeszło 200 gatunków roślin zagrożonych wyginięciem w skali całego kraju, a także z ok. 80% populacji najcenniejszych polskich drzewostanów. 

*Leniec bezpodkwiatkowy (Thesium ebracteatum) należy do rodziny sandałowcowatych, występuje na rozproszonych stanowiskach w kraju z koncentracją w północno-wschodniej Polsce. Został uwzględniony w Załączniku II tzw. Dyrektywy Siedliskowej, co oznacza, że podlega szczególnej ochronie na terenie całej Unii Europejskiej. W kraju podlega ścisłej ochronie gatunkowej, w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin jego status zagrożenia określono jako VU - narażony. Na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego populacje gatunku liczą nawet po kilkaset tysięcy roślin.