Artykuł pracowników LBG Kostrzyca w czasopiśmie Sylwan

W dziewiątym numerze czasopisma Sylwan pojawił się ciekawy artykuł na temat wiązów napisany przez naszych pracowników.

Od roku 2016 w Pracowni Analiz DNA realizowany jest projekt „Analiza zmienności genetycznej trzech gatunków wiązów”, którego głównym celem jest poznanie zmienności genetycznej wewnątrz oraz między populacjami wiązu górskiego, wiązu szypułkowego oraz wiązu polnego.

W związku z zakończeniem prac nad zmiennością genetyczną wiązu górskiego w czasopiśmie Sylwan (numer 9) ukazał się artykuł „Wyniki wstępnych badań nad zmiennością genetyczną oraz zróżnicowaniem genetycznym między populacjami wiązu górskiego (Ulmus glabra Huds.) w Polsce.”, którego autorami są pracownicy LBG Kostrzyca oraz Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku.

Zapraszamy do zapoznania się z abstraktem poniżej. Pełna wersja artykułu dostępna jest na razie tylko w wersji papierowej.

MAGDALENA CHUDZIŃSKA, MAŁGORZATA PAŁUCKA, ANNA PASŁAWSKA, MONIKA LITKOWIEC, ANDRZEJ LEWANDOWSKI, CZESŁAW KOZIOŁ

Wyniki wstępnych badań nad zmiennością genetyczną oraz zróżnicowaniem genetycznym między populacjami wiązu górskiego (Ulmus glabra Huds.) w Polsce Results of preliminary research on genetic variation and genetic differentiation between Wych elm populations (Ulmus glabra Huds.) in Poland

Abstract: Wych elm (Ulmus glabra Huds.) is a rare scattered forest tree species in Poland. First studies on genetic diversity of the species in its natural range in Poland give a good basis for the management and conservation of its genetic resources. In the present study, we determined the level of genetic variation and genetic differentiation of seventeen natural Wych elm populations in Poland using nine nuclear microsatellite loci. The number of analyzed individuals was 601. The level of genetic diversity of Polish populations of Wych elm corresponded with the results of the previous studies on this species in Europe. The populations show quite low level of genetic diversity of the species on the population level and quite high diversity on the interpopulation level. A total of 119 alleles was found, with average number per locus (A) equal 6.0 and allelic richness at medium high level (AR10=4.7). Observed (Ho) and expected (He) heterozygosity reached 0.583 and 0.602 respectively. The genetic differentiation between Polish populations of Wych elm occurred at a low level (Fst=0.089). Inbreeding depression may occur in the next generations (Fis=0.031). Genetic diversity between Wych elm populations in Poland may be the result of unfavorable random processes related to the reduction of population size resulting from elm disease. To better understand the processes related to the genetic diversity of Wych elm populations, research on field elm variation should be undertaken. Such studies may give an answer to the potential influence of introgression between these species on the genetic structure of the Wych elm. Both in situ as well as ex situ conservation measures are highly recommended to preserve genetic resources of this valuable noble hardwood species in Polish landscape.

Więcej o numerze 9 czasopisma Sylwan.