(LMR) w krajach Unii Europejskiej

W dniach 1-3.10.2013 r. w Leśnym Banku Genów Kostrzyca zorganizowane zostały warsztaty poświęcone zasadom transferu i wprowadzania Leśnego Materiału Rozmnożeniowego (LMR) w krajach Unii Europejskiej.

Celem warsztatów było wypracowanie wniosków i zakończenie prac nad raportem dotyczącym „Zastosowania i transferu Leśnego Materiału Rozmnożeniowego w Europie w kontekście zmian klimatycznych" i wypracowanie rekomendacji dla przyszłych prac w tym przedmiocie.

Materiały