20 LECIE LBG 20 LECIE LBG

Jubileusz 20-lecia Leśnego Banku Genów Kostrzyca

Galeria zdjęć
Relacja z Jubileuszu

20-lecia
Leśnego Banku Genów Kostrzyca
24 czerwiec 2015 rok

Autorem zdjęć jest Pan Romuald Gniewek

Fotorelacja także na naszym profilu na Facebooku (#20latLBG)

Listy Gratulacyjne


 Relacja z Jubileuszu:

       24 czerwca 2015 roku Leśny Bank Genów Kostrzyca obchodził Jubileusz 20-lecia swojej działalności. Z tej okazji została przygotowana uroczystość, która rozpoczęła się mszą świętą w Kościele Parafialnym p.w. Św. Jadwigi w Miłkowie, mszę celebrował były krajowy duszpasterz  leśników Biskup Kaliski Edward Janiak oraz księża z parafii w Miłkowie i w Szklarskiej Porębie. Oprawę muzyczną stanowił Zespół Sygnalistów Myśliwskich  z Nadleśnictwa Złotoryja.
       Dalsza część Jubileuszu miała miejsce w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze. W uroczystości uczestniczyli m.in. goście z Ministerstwa Środowiska, Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych, regionalnych dyrekcji lasów państwowych, nadleśnictw, parków narodowych, instytucji naukowych z kraju i z zagranicy, Instytutu Badawczego Leśnictwa, Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Biura Nasiennictwa Leśnego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zakładów LP o zasięgu krajowym, związków zawodowych w LP, lokalnych władz samorządowych, przedstawicieli prasy leśnej i mediów. Obecni byli również członkowie rady naukowej  i pracownicy Leśnego Banku Genów Kostrzyca.
       Z rąk Pana Janusza Zaleskiego Zastępcy Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. gospodarki leśnej został przekazany sztandar dla Leśnego Banku Genów Kostrzyca. Wręczone zostały Kordelasy Leśnika Polskiego dla Pana prof. Władysława Chałupki wieloletniego przewodniczącego Rady Naukowej II, III, IV Kadencji Leśnego Banku Genów Kostrzyca oraz dla Pani Iwony Muchy, pracownika LBG Kostrzyca  - głównej księgowej.
       W dalszej części uroczystości okolicznościowe dyplomy otrzymali zasłużeni pracownicy LBG. Dyrektor przedstawił prezentację podsumowującą 20 lat rozwoju i działalności jednostki. Prof. Władysław Chałupka zrelacjonował przebieg prac rady naukowej LBG Kostrzyca. Zaprezentowany został film o działalności LBG Kostrzyca, zrealizowany z okazji Jubileuszu przez Leśne Studio Filmowe z Bedonia. Uroczystość w Filharmonii zakończyła się koncertem kameralnym muzyków Filharmonii.
       Ostatnia część uroczystości miała miejsce w Arboretum LBG Kostrzyca, gdzie odbyła się część plenerowa Jubileuszu.
Pani Anna Żornaczuk – Łuba Zastępca Dyrektora Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska i Pan Janusz Zaleski Zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych ds. gospodarki leśnej posadzili pamiątkowe drzewko w Arboretum, zaproszeni goście przekazali listy gratulacyjne, a oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacyjna Lasów Państwowych przy Technikum Leśnym w Tucholi.
       Dopełnieniem Jubileuszu była zorganizowana przez LBG 25.06.2015 r. Międzynarodowa Konferencja  „Ochrona zasobów genowych – wyzwania naukowe i społeczne". W konferencji uczestniczyli pracownicy uniwersytetów, instytutów naukowych krajowych i zagranicznych, banków genów, pracownicy Lasów Państwowych, parków narodowych, ogólnopolskich i regionalnych służb ochrony środowiska, ogrodów botanicznych i arboretów.

Joanna Borowy