Widok zawartości stron Widok zawartości stron

ZADANIA

 

 • ZACHOWANIE LEŚNYCH ZASOBÓW GENOWYCH
  • ZACHOWANIE EX SITU PODSTAWOWYCH GATUNKÓW DRZEW LEŚNYCH
  • ZACHOWANIE EX SITU JESIONU WYNIOSŁEGO
  • BADANIA DNA
 • BARKODOWANIE ROŚLIN PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ
 • ZMIENNOŚĆ GENETYCZNA WIĄZÓW W POLSCE
 • WERYFIKACJA SZCZEPÓW NA PLANTACJACH NASIENNYCH
 • WERYFIKACJA POCHODZENIA ZASOBÓW GENOWYCH
 • CZYNNA OCHRONA CIETRZEWIA NA GRUNTACH W ZARZĄDZIE LASÓW PAŃSTWOWYCH W POLSCE
 • ZACHOWANIE ZAGROZONYCH CHRONIONYCH GATUNKÓW ROŚLIN I ZWIERZĄT
  • ZACHOWANIE EX SITU GATUNKÓW ROŚLIN ZIELNYCH
  • ZACHOWANIE EX SITU CISA POSPOLITEGO  I JARZEBU BREKINI
  • KOMPLEKSOWY PROJEKT OCHRONY ŻUBRA PRZEZ LASY PAŃSTWOWE
 • PROGRAM TESTOWANIA POTOMSTWA
 • KOLEKCJE NASION PRZECHOWYWANE W LBG KOSTRZYCA
 • USLUGI
  • PRZECHOWYWANIE NASION
  • PRZEDSIEWNE PRZYSPOSOBIENIE NASION
  • OCENA NASION
  • PRODUKCJA BIOPREPARATU MIKORYZOWEGO
  • ANALIZA DREWNA POKRADZIEŻOWEGO
 • PROJEKTY
  • PROJEKTY NFOŚiGW
  • PROJEKTY WFOŚiGW
  • FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RPO WD 2014-2020
  • FUNDUSZE STRUKTURALNE POIŚ 2007-2013
  • FUNDUSZE STRUKTURALNE POIŚ 2014-2020
  • MECHANIZMY FINANSOWE MF EOG 2009-2014
  • FUNDUSZ WSPÓŁPRACY DWUSTRONNEJ MF EOG 2009-2014
  • GARFIELD WESTON FOUNDATION
  • INNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
 • WSPÓLPRACA MIĘDZYNARODOWA
  • FAO
  • EUFORGEN
   • WYTYCZNE EUFORGEN - DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE
   • WYTYCZNE EUFORGEN - TŁUMACZENIE
   • WYTYCZNE EUFORGEN - POLSKIE UZUPEŁNIENIE
  • ENSCONET