Ocena nasion

Stacja Oceny Nasion w Leśnym Banku Genów Kostrzyca działa od 1996 roku. Prowadząc swoją działalność Laboratorium wykonuje kompleksową ocenę nasion zgodnie z metodyką wykonywania ocen na potrzeby gospodarcze Lasów Państwowych.