Edukacja Edukacja

struktura organizacyjna

W strukturze organizacyjnej LBG Kostrzyca wyróżnia się piony, w ramach których działają zespoły i samodzielne stanowiska:

Pion Dyrektora LBG – symbol D

Kancelaria i Kadry – symbol DK

 

Pion Sekretarza – symbol S

Zespół Administracyjno-gospodarczy – symbol SG

Administrator Narzędzi Informatycznych – symbol SA

 

Pion Zastępcy Dyrektora – symbol Z

Zespół Organizacji Zbioru i Tworzenia Zasobów – symbol ZP

Zespół Badań i Ochrony Zasobów – symbol ZZ

Zespół Produkcji Biopreparatu – symbol ZB

Zespół Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych – symbol ZBW:

  • Pracownia Kriokonserwacji – symbol ZBK
  • Pracownia Analizy DNA – symbol ZBA

Stanowisko ds. Edukacji Ekologicznej – symbol ZE

Stanowisko ds. Funduszy Zewnętrznych – symbol ZF

 

Pion Głównego Księgowego – symbol F

Zespół Finansowo – Księgowy - symbol FK

Materiały do pobrania