Edukacja Edukacja

Przedsiewne przysposobienie nasion

Zespół Organizacji Zbioru i Tworzenia Zasobów w Leśnym Banku Genów Kostrzyca na zlecenie jednostek gospodarczych Lasów Państwowych jak i również innych podmiotów, w tym osób prywatnych, wykonuje usługę przedsiewnego przysposobienia nasion do siewu.

Celem przedsiewnego przysposabiania nasion do siewu jest likwidacja stanu spoczynku i przygotowanie nasion do kiełkowania oraz wschodzenia po wysiewie.

Proces polega na zastąpieniu warunków występujących w naturze, warunkami kontrolowanymi. Nasiona dowilża się do odpowiednich poziomów wilgotności i umieszcza w komorach o odpowiedniej dla danego gatunku temperaturze. W zależności od gatunku różny jest również czas trwania procesu.

Przeprowadzamy przedsiewne przysposobienie do siewy zarówno gatunków  lasotwórczych jak i również gatunków biocenotycznych oraz ozdobnych. Główne gatunki, których przedsiewne przysposobienie zlecane jest w Leśnym Banku Genów Kostrzyca to: buk, jodła, lipa, grab, daglezja, cis, jarząb, kalina, czereśnia, grusza, jabłoń, dereń i in.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług, w kwestii zleceń oraz dodatkowych informacji prosimy o kontakt. Aktualny cennik znajduje się w zakładce INFORMACJE/CENNIKI.