Wydawca treści Wydawca treści

Pracownia Kriokonserwacji

Głównym zadaniem Pracowni Kriokonserwacji jest przygotowanie i długoterminowe przechowanie zasobów genowych metodą kriogeniczną.

W metodzie tej wykorzystuje się ultraniskie temperatury (-150°C do -196°C), w których aktywność biologiczna tkanek roślinnych (w tym ich starzenie się) jest niezwykle spowolniona.

Istnieje wiele zalet przechowywania zasobów genowych w temperaturach kriogenicznych. Należą do nich m.in.:

-      zachowanie dobrej jakości materiału genowego w praktycznie nieograniczonym czasie,

-      obniżenie kosztów jednostkowych przechowywania materiału genowego (w porównaniu z tradycyjnym sposobem), 

-      zabezpieczenie zasobów genowych gatunków obradzających nieregularnie, zagrożonych i ginących,

-      zachowanie materiału genowego gatunków reprezentowanych przez niewielkie ilości nasion.

Pracownia Kriokonserwacji przechowuje zasoby genowe w gatunków lasotwórczych np.: dębu szypułkowego (Q. robur L.), dębu bezszypułkowego (Q. petraea L.), buka zwyczajnego (F. sylvatica L.), jodły pospolitej (A. alba Mill.), cisa pospolitego (T. baccata L.), lipy drobnolistnej (T. cordata Mill.), olszy czarnej (A. glutinosa Gaertn.), brzozy brodawkowatej (B. pendula Roth), czereśni ptasiej (P.Avium L.), grabu pospolitego (Carpinus betulus L.) i innych.