Zajęcia edukacyjne

Działalność edukacyjna prowadzona w Leśnym Banku Genów Kostrzyca ma na celu upowszechnienie wiedzy o środowisku leśnym - roli i funkcji lasu dla życia roślin, zwierząt i ludzi.

Akcje ekologiczne

Tradycyjnie już z okazji zbliżających się świąt w Leśnym Banku Genów Kostrzyca odbyła się akcja edukacyjna pod nazwą "Różnorodność i bogactwo drzew i krzewów iglastych".

Konkursy

Konkurs pn. „Znaczenie i ochrona różnorodności biologicznej obszarów NATURA 2000".