Zajęcia edukacyjne

Działalność edukacyjna prowadzona w Leśnym Banku Genów Kostrzyca ma na celu upowszechnienie wiedzy o środowisku leśnym - roli i funkcji lasu dla życia roślin, zwierząt i ludzi.

Akcje ekologiczne

9 września Leśny Bank Genów Kostrzyca uczestniczył w pikniku edukacyjnym pn. „Dni Ochrony Środowiska”.

Konkursy

26 października 2018 r. w siedzibie Leśnego Banku Genów Kostrzyca odbył się finał konkursu wiedzy przyrodniczej dla uczniów klas III gimnazjów z obszaru Aglomeracji Jeleniogórskiej.