Wydawca treści Wydawca treści

Napisali o nas

Materiały filmowe:

Arboretum Leśnego Banku Genów Kostrzyca
Spot reklamowy zrealizowany przez TV DAMI w Jeleniej Górze

Najnowszy film o Leśnym Banku Genów Kostrzyca
Film zrealizowany przez Leśne Studio Filmowe z ORWLP w Bedoniu

Lasy Dolnego Śląska - Leśny Bank Genów Kostrzyca
Film zrealizowany przez TV DAMI w Jeleniej Górze

Bliżej Lasu - odcinek 7/2011

 

Wywiady:

Wywiad z Zastępcą Dyrektora LBG Kostrzyca na temat działalności LBG Kostrzyca m.in. w kontekście Jubileuszu 20-lecia: „TEMAT DNIA W LEŚNYM BANKU GENÓW KOSTRZYCA".

Wywiad z Dyrektorem LBG Kostrzyca - Czesławem Kozioł

 

Doniesienia prasowe:

Leśny Bank Genów Kostrzyca - Szkolenie szyszkarzy. Las Polski nr 24/2016

Firmy Leśne - Jak wygląda kurs zbierania szyszek z drzew stojących? 13.12.2016 r.

Projekt edukacyjny LBG Kostrzyca "DLA LASU, Nowiny Jeleniogórskie 04.10.2016 r.

Czas na arboretum, Nowiny Jeleniogórskie 24 maja 2016 r.

20 lat Leśnego Banku Genów Kostrzyca Projekty, które służą światu, Nowiny Jeleniogórskie 13 październik 2015 r.

20 lat Leśnego Banku Genów Kostrzyca Arboretum, Nowiny Jeleniogórskie 6 październik 2015 r.

20 lat Leśnego Banku Genów Kostrzyca, Nowiny Jeleniogórskie 39/2015

EUFGIS, Las Polski 18/2015

15 kreatywnych w nauce, Brief nr 8 (189) / 2015

Jubileusz leśnej "Arki Noego", Głos Lasu 7-8/2015

Leśny Bank Genów Kostrzyca Jubileusz 20-lecia, Las Polski 15-16/2015

20 lat Leśnego Banku Genów Kostrzyca, Przegląd Leśniczy 5/2015

Bank nowych możliwości, Trybuna Leśnika 7-8/2015

Pierwszy brytyjski program ochrony leśnych zasobów genowych, Las Polski 11/2015

Las na długoterminowej lokacie, Karkonosze 3/2014

Czy w NPL nie ma miejsca dla programu selekcji drzew leśnych, Las Polski 23/2014

Drzewostan wiązowy na Płaskowyżu Głubczyckim - unikat w skali kraju, Przyroda Górnego Śląska 77/2014

EUFORGEN, Las Polski 18/2014

Leśny Bank Genów gwarancją przyszłości, Poradnik Ekologiczny Eko i My Nr 7-8/2014

Green Apple Awards 2013 dla Leśnego Banku Genów Kostrzyca. Trybuna Leśnika nr 12/2013

Green Apple Awards 2013 dla Leśnego Banku Genów Kostrzyca

Trwały ślad. Trybuna Leśnika nr 11/2013

Upamiętnienie Naczelnika Wojciecha Fondera. Przegląd Leśniczy wrzesień 2013

Harwester pod ratuszem. Las Polski nr 10/2013

Edukacja ekologiczno-leśna w LBG Kostrzyca. Poradnik Leśniczego nr 6 2013

Kierunek na Wrocław. Przegląd Leśniczy nr 10/2012

Aktualne technologie postępowania z nasionami drzew i krzewów. Las Polski nr 23/2012

Leśni alpiniści. Drwal nr 6/2012

O ochronie różnorodności genetycznej i hodowli selekcyjnej drzew. 2011.12.16

Samara The Newsletter of the Partners of the Millennium Seed Bank Partnership November 2011

Leśny Bank Genów w Kostrzycy. Posiedzenie ekspertów. Las Polski nr 22/2011

Eksperci od genetyki w rolnictwie spotkali sie w LBG Kostrzyca. 12-15.10.2011

Pomogą złapać złodziei. Nowiny Jeleniogórskie 14/2011

Bezpieczne Nasiona Las Polski 4.2011

Problemy Ekorozwoju nr 2/2010, str. 169,170

Trzymają miliony nasion - mogą odtworzyć każdy las. Gazeta.pl z dnia 05.06.2010

Kostrzyca Forest Gene Bank a seed bank for forestry. Ensconews 2009

Nie damy im zginąć. Fakty 61/2008

Wielka gra. Echa Leśne nr 3/2008

Bank Genów w Kostrzycy. Przyroda Polska nr 3/2008

Gromadzenie i ochrona leśnych zasobów genowych w Leśnym Banku Genów Kostrzyca. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 2007 z. 517, str. 53-61

Leśni laureaci. Las Polski nr 21/2007

Leśne zasoby genowe zabezpieczone w banku. 26.01.2006

EAction for Sustainable Forest Management from Coordination to Education. Report of 14 th Annual Conference 13-16 September Warsaw 2006, str. 52

Bezpiecznie jak w banku ... leśne zasoby genowe. Biolog 09.12.2005

Polski Bank Genów. Ściąga.pl 2005 r.