Kontakt

Siedziba <b>Leśny Bank Genów Kostrzyca</b>

Leśny Bank Genów Kostrzyca

+ 48 75 71 31 048, 75 71 31 259, 75 71 31 263

+ 48 75 71 31 754

Biuro@lbg.lasy.gov.pl

Miłków nr 300

58-535 Miłków


Wyświetl większą mapę

Dyrektor Leśnego Banku Genów Kostrzyca

Czesław Kozioł

+ 48 75 71 31 048

email

Zastępca Dyrektora Leśnego Banku Genów Kostrzyca

Marcin Beza

+ 48 75 71 31 048 wew. 112
GSM 513 192 407

email

Sekretarz Kierownik Zespołu Administracyjno-Gospodarczego

Dorota Jasik

+ 48 75 71 31 048 wew. 131
GSM 503 357 513

email

Główny Księgowy

Izabela Ambroziak

+ 48 75 71 31 048 wew. 103
GSM 503 357 520

email

Pion Zastępcy Dyrektora - Zespół Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych ZBW

Pion Zastępcy Dyrektora - Zespół Organizacji Zbioru i Tworzenia Zasobów ZP

Pion Zastępcy Dyrektora - Zespół Badań i Ochrony Zasobów ZZ

Pion Zastępcy Dyrektora - Zespół Produkcji Biopreparatu ZB

Pion Zastępcy Dyrektora - Stanowisko ds. Edukacji Ekologicznej ZE

Pion Sekretarza - Administrator Narzędzi Informatycznych SA

Pion Sekretarza - Zespół Administracyjno-Gospodarczy SG

Kancelaria i Kadry DK

Pion Głównego Księgowego - Zespół Finansowo-Księgowy FK