Kontakt Kontakt

Siedziba <b>Leśny Bank Genów Kostrzyca</b>
Leśny Bank Genów Kostrzyca
+ 48 75 71 31 048, 75 71 31 259, 75 71 31 263
+ 48 75 71 31 754

Miłków nr 300

58-535 Miłków

NIP 611-11-19-546
Dyrektor Leśnego Banku Genów Kostrzyca
Czesław Kozioł
+ 48 75 71 31 048
Zastępca Dyrektora Leśnego Banku Genów Kostrzyca
Marcin Beza
+ 48 75 71 31 048 wew. 112
GSM 513 192 407
Sekretarz Kierownik Zespołu Administracyjno-Gospodarczego
Dorota Jasik
+ 48 75 71 31 048 wew. 131
GSM 503 357 513
Główny Księgowy
Alicja Bednarz-Gawlik

Zespół Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych (ZBW)

Małgorzata Pałucka
Kierownik Zespołu
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 108
GSM 503 357 503
Paulina Hrydziuszko
Specjalista ds. Kriokonserwacji
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 121
Urszula Wasileńczyk
Starszy Specjalista ds. Kriokonserwacji
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 121
Magdalena Chudzińska
Specjalista ds. Analiz Molekularnych
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 122
Anna Pasławska
Specjalista ds. Analiz Molekularnych
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 122
Ewa Kaczmarek
Specjalista ds. Analiz Molekularnych
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 122

Zespół Organizacji Zbioru i Tworzenia Zasobów (ZP)

Michał Raj
Kierownik Zespołu
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 127
GSM 503 357 482
Krzysztof Brzuchnalski
Starszy Specjalista ds. Organizacji Zbioru i Tworzenia Zasobów
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 113
Katarzyna Topolska
Specjalista ds. Organizacji Zbioru i Tworzenia Zasobów
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 111
Krzysztof Paciejewski
Referent ds. Organizacji Zbioru i Tworzenia Zasobów - Arboretum LBG Kostrzyca
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 113
Joanna Witek
Referent ds. Organizacji Zbioru i Tworzenia Zasobów - Arboretum LBG Kostrzyca
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 111
Jan Kot
Operator Maszyn i Urządzeń Łuszczarskich
Tel.: + 48 75 71 31 048
Karol Stanek
Operator Maszyn i Urządzeń Łuszczarskich
Tel.: + 48 75 71 31 048

Zespół Przechowalni Materiału Rozmnożeniowego (ZM)

Dagmara Topoła
Kierownik Zespołu
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 123
GSM 503 357 496
Jolanta Sikorska
Specjalista ds. Przechowywania Materiału Rozmnożeniowego
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 120
Magdalena Lenarcik
Specjalista ds. Przechowywania Materialu Rozmnożeniowego
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 120

Stacja Oceny Nasion (SON)

Magdalena Beza
Kierownik Zespołu
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 107
GSM 503 357 520
Wioleta Kalata
Specjalista ds. Oceny Nasion – Laborant
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 107
Olga Kmiotek
Specjalista ds. Oceny Nasion – Laborant
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 107
Dorota Polatowska
Starszy Referent ds. Oceny Nasion – Laborant
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 107

Zespół Produkcji Biopreparatu (ZB)

Konrad Kędzierski
Robotnik Wykwalifikowany - Laborant
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 126

Stanowisko ds. Edukacji Przyrodniczo-Leśnej (ZE)

Joanna Borowy
Starszy Specjalista ds. Edukacji Przyrodniczo-Leśnej
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 104
GSM 503 357 516

Zespół Administracyjno-Gospodarczy (SG)

Zbigniew Zubiel
Specjalista ds. Administracyjno-Gospodarczych
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 110
Małgorzata Sikorska
Starszy Referent ds. Administracyjno-Gospodarczych
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 115
Michał Mysza
Starszy Referent ds. Administracyjno-Gospodarczych
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 115
Joanna Nowicka-Gwizdek
Referent ds. Administracyjno-Gospodarczych
Tel.: + 48 75 71 31 048
Sylwia Musiał
Referent ds. Administracyjno-Gospodarczych
Tel.: + 48 75 71 31 048
Ewa Gnyp
Referent ds. Administracyjno-Gospodarczych
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 106
Grzegorz Gnyp
Administrator Narzędzi Informatycznych
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 125
GSM 694 429 322
Dariusz Dudzik
Konserwator Systemów i Urządzeń
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 109

Stanowisko ds. Kadrowych (DK)

Małgorzata Sułek
Specjalista ds. Kadrowych
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 114
Aneta Grzegorczyn-Pojałowska
Specjalista ds. Kadrowych
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 114

Zespół Finansowo-Księgowy (FK)

Iwona Mucha
Główny Księgowy
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 103
GSM 503 357 491
Danuta Duda
Starszy Specjalista ds. Planowania i Analiz
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 124
Dagmara Dyrda
Referent ds. Księgowych
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 124
Barbara Rybacki
Referent ds. Księgowych
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 124
Samanta Kulig
Referent ds. Księgowych
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 124