Kontakt Kontakt

Siedziba <b>Leśny Bank Genów Kostrzyca</b>
Leśny Bank Genów Kostrzyca
+ 48 75 71 31 048, 75 71 31 259, 75 71 31 263
+ 48 75 71 31 754

Miłków nr 300

58-535 Miłków

Dyrektor Leśnego Banku Genów Kostrzyca
Czesław Kozioł
+ 48 75 71 31 048
Zastępca Dyrektora Leśnego Banku Genów Kostrzyca
Marcin Beza
+ 48 75 71 31 048 wew. 112
GSM 513 192 407
Sekretarz Kierownik Zespołu Administracyjno-Gospodarczego
Dorota Jasik
+ 48 75 71 31 048 wew. 131
GSM 503 357 513
p.o. Główny Księgowy
Alicja Bednarz-Gawlik
+ 48 75 71 31 048 wew. 103
GSM 503 357 520

Zespół Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych ZBW

Małgorzata Pałucka
Kierownik Zespołu
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 108
GSM 503 357 503
Paulina Hrydziuszko
Specjalista ds. kriokonserwacji
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 121
Urszula Wasileńczyk
Specjalista ds. kriokonserwacji
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 121
Magdalena Chudzińska
Specjalista ds. analiz molekularnych
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 122
Anna Pasławska
Specjalista ds. analiz molekularnych
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 122
Ewa Kaczmarek
Specjalista ds. analiz molekularnych
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 122

Zespół Organizacji Zbioru i Tworzenia Zasobów ZP

Michał Raj
Kierownik Zespołu
Tel.: + 48 75 71 31 048
GSM 503 357 482
Krzysztof Brzuchnalski
Starszy Specjalista ds. Organizacji Zbioru i Tworzenia Zasobów
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 113
Katarzyna Topolska
Specjalista ds. Organizacji Zbioru i Tworzenia Zasobów
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 111
Krzysztof Paciejewski
Referent ds. Organizacji Zbioru i Tworzenia Zasobów - Arboretum LBG Kostrzyca
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 113
Joanna Bogacz
Referent ds. Organizacji Zbioru i Tworzenia Zasobów - Arboretum LBG Kostrzyca
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 113
Jan Kot
Operator Maszyn i Urządzeń Łuszczarskich
Tel.: + 48 75 71 31 048
Karol Stanek
Operator Maszyn i Urządzeń Łuszczarskich
Tel.: + 48 75 71 31 048

Zespół Badań i Ochrony Zasobów ZZ

Magdalena Beza
Kierownik Zespołu
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 123
GSM 503 357 496
Magdalena Lenarcik
St. Referen – laborant
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 111
Dagmara Topoła
Specjalista – laborant
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 107
Wioleta Kalata
Specjalista – laborant
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 107
Olga Kmiotek
Specjalista–laborant – SON
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 107
Dorota Polatowska
St. referent–laborant – SON
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 107
Jolanta Sikorska
Specjalista–laborant – SON
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 107

Zespół Produkcji Biopreparatu ZB

Konrad Kędzierski
Robotnik wykwalifikowany laborant
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 126

Stanowisko ds. Edukacji Ekologicznej ZE

Joanna Borowy
Starszy Specjalista ds. edukacji ekologicznej
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 104 GSM 503 357 516

Administrator Narzędzi Informatycznych SA

Grzegorz Gnyp
Administrator Narzędzi Informatycznych
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 126

Zespół Administracyjno-Gospodarczy SG

Joanna Nowicka-Gwizdek
Referent ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: + 48 75 71 31 048
Zbigniew Zubiel
Specjalista ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 110
Małgorzata Sikorska
Starszy Referent ds. administracyjno-gospodarczych w SG
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 123
Dariusz Dudzik
Konserwator systemów i urządzeń
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 109
Michał Mysza
Starszy referent ds. administracyjno-gospodarczych
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 115

Kancelaria i Kadry DK

Małgorzata Sułek
Specjalista ds. kadrowych
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 114
Grzegorz Fijołek
Specjalista ds. kadrowych
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 114

Zespół Finansowo-Księgowy FK

Danuta Duda
Starszy Specjalista ds. planowania i analiz
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 106
Iwona Mucha
Specjalista ds. księgowych
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 103
Maja Jakusik
Specjalista ds. księgowych
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 124
Dorota Mazurek
Specjalista ds. księgowych
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 124
Dagmara Dyrda
Referent ds. księgowych
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 124
Barbara Rybacki
Referent ds. księgowych
Tel.: + 48 75 71 31 048 wew. 124