Wydawca treści Wydawca treści

Arboretum informacje ogólne

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Arboretum (łac. arbor – drzewo) ogród dendrologiczny, w ujęciu encyklopedycznym jest to wydzielony obszar zajmujący się kolekcjonowaniem roślin drzewiastych w celu ukazania ich piękna i różnorodności oraz prowadzenia badań naukowych i edukacji przyrodniczej.

Kolekcjonowanie roślin różnych gatunków jest tak stare jak cywilizacja ludzka.  Najstarsze ogrody powstały w Indiach i Chinach.  Otaczały miejsca kultu i miały podkreślać ich piękno i wyjątkowość. 

Ogrody, jako symbole potęgi i bogactwa powstawały w wielu krajach, natomiast rośliny dla celów poznawczych pierwszy zaczął gromadzić Arystoteles (384 – 322 p.n.e.), a jego dzieło kontynuował uczeń – Teofrast, uznawany za ojca pierwszego ogrodu botanicznego, który znajdował się przy Liceum Arystotelesa pod Atenami.

W Polsce pierwsze, szeroko znane w świecie kolekcje drzew i krzewów zgromadzono wokół Zamku Królewskiego w Warszawie.  Najstarsze ogrody botaniczne to założony przy Królewskiej Szkole Leśnej ogród w Grodnie oraz Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego (1783 r.). W 1811 roku założony został Ogród Botaniczny przy Uniwersytecie Wrocławskim a w roku 1818 przy Uniwersytecie Warszawskim.  Pierwsze arboretum w Polsce założono w 1826 roku w Kórniku k/Poznania.

Arboretum Leśnego Banku Genów Kostrzyca zajmuje powierzchnię ok. 14 ha.  Otacza siedzibę oraz budynki użytkowe Leśnego Banku Genów Kostrzyca. Stanowi żywy bank genów, w którym przechowywane są egzemplarze najcenniejszych przedstawicieli chronionych oraz ozdobnych gatunków roślin. Zgromadzono tutaj kolekcję 400 gatunków roślin reprezentujących 3,5 tys. taksonów.