Wydawca treści Wydawca treści

Arboretum działalność

Arboretum pełni funkcje dydaktyczne, poznawcze i estetyczne. Jest formą czynnej ochrony zasobów genowych gatunków zagrożonych, chronionych oraz ekosystemów leśnych; stanowi uzupełnienie realizacji zadań związanych z zachowaniem ex situ różnorodności biologicznej populacji i ekotypów. Pełni również funkcję obiektu aklimatyzacyjnego dla wielu gatunków drzew, krzewów i innych roślin z całego świata w dość surowych warunkach podgórskich.

Podstawowe zadania Arboretum:

  • Zachowanie ginących i zagrożonych gatunków roślin, które z różnych powodów wymagają przeniesienia poza miejsce występowania;
  • Dopełnienie ochrony zasobów genowych gatunków leśnych, prowadzonej przez bank nasion – przechowywanie metodą Kriokonserwacji oraz metodą tradycyjną;
  • Gromadzenie kolekcji gatunków, odmian i mieszańców;
  • Badania nad zmiennością genetyczną drzew i krzewów;
  • Szeroko pojmowana edukacja przyrodniczo-leśna.

Leśny Bank Genów Kostrzyca współpracuje ponadto w ramach Stowarzyszenia pn. Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce. Członkami stowarzyszenia są dyrektorzy lub kierownicy polskich ogrodów botanicznych (w tym także ogrodów wyspecjalizowanych, m.in. arboretów, palmiarni, ogrodów roślin leczniczych, ogrodów górskich etc.) lub ich jednostek organizacyjnych. Stowarzyszenie zostało powołane w celu udzielania pomocy i wspomagania rozwoju w/w ogrodów botanicznych, a także koordynowania ich działalności.