Asset Publisher Asset Publisher

Zespół pracowni badawczo-wdrożeniowych

Zespół Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych powstał w lipcu 2007 roku. W skład zespołu wchodzą dwie pracownie laboratoryjne: Pracownia Analizy DNA oraz Pracownia Kriokonserwacji.

WIRTUALNE ZWIEDZANIE

Obie pracownie realizują długoterminowe projekty badawczo-wdrożeniowe we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce. Wyniki prac są wdrażane do stosowania leśnictwie.

Pracownicy Zespołu Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych:

Małgorzata Pałucka - kierownik Zespołu Pracowni Badawczo-Wdrożeniowych
Paulina Hrydziuszko - specjalista ds. kriokonserwacji w Pracowni Kriokonserwacji
Urszula Wasileńczyk - starszy specjalista ds. kriokonserwacji w Pracowni Kriokonserwacji
Anna Pasławska - specjalista ds. analiz molekularnych w Pracowni Analizy DNA
Ewa Kaczmarek - specjalista ds. analiz molekularnych w Pracowni Analizy DNA
Magdalena Chudzińska- specjalista ds. analiz molekularnych w Pracowni Analizy DNA

Pracownia Kriokonserwacji

Pracownia Analizy DNA