Asset Publisher Asset Publisher

Pracownia analizy DNA

Główne zadania Pracowni Analizy DNA polegają na weryfikacji pochodzenia nasion przechowywanych w LBG Kostrzyca,  tworzeniu banku DNA cennych obiektów roślinnych z terenu Polski, weryfikacji pochodzenia szczepów na plantacjach nasiennych, udowodnieniu pochodzenia materiału dowodowego w postępowaniach sądowych związanych z kradzieżą drewna, ochronie zmienności genetycznej drzew leśnych (np. w badaniach wspomagających programy restytucyjne).

Metody wykorzystywane w Pracowni to przede wszystkim: izolacja DNA z tkanek roślinnych, reakcja PCR z zastosowaniem odpowiednich markerów genetycznych, analiza fragmentów DNA w analizatorze genetycznym.

 

WIĘCEJ