Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Oferta edukacyjna

Działalność edukacyjna prowadzona w Leśnym Banku Genów Kostrzyca ma na celu upowszechnienie wiedzy o środowisku leśnym - roli i funkcji lasu dla życia roślin, zwierząt i ludzi.

Podczas zajęć edukacyjnych przekazywana jest również informacja na temat działalności Leśnego Banku Genów Kostrzyca, jedynej o takim profilu prac jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych, powołanej do ochrony leśnych zasobów genowych. Zajęcia prowadzone są przez pracownika Leśnego Banku Genów Kostrzyca, który posiada przygotowanie pedagogiczne. W zajęciach uczestniczą: dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich, studenci, a także osoby zainteresowane działalnością Leśnego Banku Genów Kostrzyca. Zajęcia prowadzone są w sali seminaryjnej w formie warsztatowej, uczniowie wypełniają karty pracy oraz na terenie Arboretum LBG.

Do dyspozycji uczniów na terenie Arboretum są: „Ścieżka zmysłów", „Leśny dendrofon", tablica interaktywna „Odgłosy lasu – odgłosy zwierząt", wiata przeznaczona do zajęć, a także tablice edukacyjne rozmieszczone przy ścieżkach w różnych częściach arboretum. Dla uczniów Gimnazjum i szkół średnich realizowane są także zajęcia w oczyszczalni hydrobiologicznej, gdzie przy użyciu walizki EKOBADACZA oznaczają czystość wody.

W Leśnym Banku Genów Kostrzyca organizowane są również dla dzieci i młodzieży konkursy przyrodnicze, plastyczne i fotograficzne oraz prezentowane są wystawy o tematyce przyrodniczej. Realizujemy z udziałem przedszkoli i szkół akcje edukacyjne: „Dokarmianie zwierząt", „Jak powstaje las", „Sprzątanie świata". Organizujemy dla szkół „ Międzynarodowy dzień lasów", „Dzień Dziecka". Zapraszamy szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie z powiatu jeleniogórskiego do realizacji ciekawych projektów edukacyjnych.

Organizujemy szkolenia branżowe, wynajmujemy salę seminaryjną na potrzeby spotkań, narad, konferencji i szkoleń.

 

Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

REZERWACJA ZAJĘĆ

W sprawie rezerwacji zajęć edukacyjnych w Leśnym Banku Genów Kostrzyca, proszę kontaktować się z Panią Joanną Borowy.

tel. 75 71 31 048 wew. 104,

tel. kom. 503 357 516,  

e-mail: Joanna.Borowy@lbg.lasy.gov.pl

Zgodnie z Zarządzeniem nr 23/2017 Dyrektora Leśnego Banku Genów Kostrzyca z dnia 6 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia cennika usług edukacyjnych Leśnego Banku Genów Kostrzyca, zajęcia edukacyjne w Leśnym Banku Genów Kostrzyca są płatne.

Opłatę za zajęcia przedstawiono w poniższej tabeli.

 

Usługa Cena netto (zł) Cena brutto (zł)

 

Zajęcia edukacji

 

113,82 140,00

FORMULARZ ELEKTRONICZNY