Edukacja Edukacja

Badania DNA

1. Wykorzystanie chloroplastowych sekwencji mikrosatelitarnych DNA do badań genetycznych nasion sosny zwyczajnej Pinus sylvestris L., zdeponowanych jako zasoby genowe w LBG Kostrzyca.

Badania mają na celu weryfikację pochodzenia zasobów genowych sosny zwyczajnej (Pinus sylvestrisL.) przechowywanych w Leśnym Banku Genów Kostrzyca w postaci zasobów genowych. Jako materiał do badań służą nasiona sosny zwyczajnej z każdego badanego zasobu oraz igły z drzew matecznych, pozyskane przez pracowników LBG Kostrzyca podczas wyjazdów terenowych.

Próbki DNA z każdego drzewa matecznego P.sylvestris L. są przechowywane w niskich temperaturach (-80˚C), tworząc bazę informacji genetycznej o wszystkich tego typu obiektach nasiennych na terenie Lasów Państwowych. W chwili obecnej pracownia dysponuje materiałem referencyjnym z 2948 drzew matecznych sosny zwyczajnej. Baza ta jest systematycznie uzupełniana o nowo uznane obiekty.

Pracownia Analizy DNA do kwietnia 2015 roku przebadała zasoby genowe z 15 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych:

 • RDLP w Białymstoku
 • RDLP w Katowicach
 • RDLP w Krakowie
 • RDLP w Krośnie
 • RDLP w Lublinie
 • RDLP w Łodzi
 • RDLP w Olsztynie
 • RDLP w Pile
 • RDLP w Poznaniu
 • RDLP w Toruniu
 • RDLP we Wrocławiu
 • RDLP w Zielonej Górze
 • RDLP w Radomiu
 • RDLP w Warszawie
 • RDLP w Gdańsku

W drugiej połowie 2015 roku planuje się analizę zasobów genowych sosny zwyczajnej z regionalnych dyrekcji LP w Szczecinku oraz Szczecinie.

 

2. Weryfikacja genetyczna klonów i szczepów drzew matecznych sosny zwyczajnej na plantacjach nasiennych.

Pracownia Analizy DNA realizuje kilkuletni projekt mający na celu zweryfikowanie pochodzenia klonów i szczepów genetyczną klonów i szczepów drzew matecznych sosny zwyczajnej na plantacjach nasiennych.
Badania polegają na porównaniu materiału zebranego przez pracowników LBG Kostrzyca podczas wyjazdów na plantacje nasienne z materiałem referencyjnym w postaci igieł z drzew matecznych.

 

Do tej pory Pracownia wykonała analizy genetyczne szczepów i klonów na następujących plantacjach:

 

Plantacja nasienna

RDLP

NR KRLMP

Liczba klonów

Liczba szczepów

uwagi

1

PN Tuczno

Piła

MP/3/41119/05

40

1195

-

2

PN Oleśnica

Wrocław

MP/3/41185/05

65

791

-

3

PN Szczecinek

Szczecinek

MP/3/41175/05

78

1197

-

4

PN Ostrowiec Świętokrzyski

Radom

MP/3/41235/05

51

1131

-

5

PN Józefów

Lublin

MP/3/41210/12

68

1398

w realizacji

6

PN Międzyrzecz

Szczecin

MP/3/41163/05

67

1874

w realizacji

 

W roku 2015 Pracownia Analizy DNA planuje zebrać materiał do badań z dwóch plantacji nasiennych w RDLP w Białymstoku:

 • PN Krynki - MP/3/41017/05
 • PN Łomża - MP/3/41012/05

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                                            

3. Projekty zewnętrzne, w których Pracownia Analizy DNA brała udział

 1. Wykorzystanie sekwencji mikrosatelitarnych w jądrowym DNA drzew leśnych do udowodnienia pochodzenia materiału dowodowego w postępowaniu sądowym.
 2. Wybór genotypów i populacji cisa pospolitego do ochrony zmienności genetycznej (Badania wspomagające program restytucji cisa w Polsce).

 

Opracowała: M. Chudzińska