Wydawca treści Wydawca treści

ZBIÓR SZYSZEK MODRZEWIA POLSKIEGO W ŚWIĘTOKRZYSKIM PN

Współpracując z Świętokrzyskim Parkiem Narodowym oraz profesjonalną firmą arborystyczną, zebraliśmy w bieżącym sezonie nasiennym kilkadziesiąt kg szyszek z trzydziestu drzew modrzewia polskiego.

Modrzew polski - (Larix decidua Mill. subsp. polonica (Racib.) Domin) jest uważany za podgatunek modrzewia europejskiego, jest więc rodzimym, rzadkim i cennym składnikiem naszej przyrody.

W Górach Świętokrzyskich głównym obszarem jego występowania jest Chełmowa Góra, gdzie prowadziliśmy nasze zbiory.

Zebranie szyszek ze stojących drzew modrzewia polskiego było nie lada wyzwaniem, długowieczne drzewa (ponad 300 lat) osiągają wysokość do 34 m, pnie są charakterystycznie szablasto wygięte ze zgrubieniem u nasady. Pierśnica osiąga rozmiary do 160 cm.

Nasiona, które wyłuszczymy, zostaną ocenione a następnie zabezpieczone w chłodniach Leśnego Banku Genów Kostrzyca w formie zasobu genowego. Część z nich zostanie przesłana również do Millennium Seed Bank (Wielka Brytania). Działania te realizowane są w ramach projektu „Garfield Weston Global Tree Seed Bank Project”.