Wydawca treści Wydawca treści

Sezon nasienny 2016/2017 w LBG Kostrzyca

W okresie od 1 października 2016 roku do 10 kwietnia 2017 Leśny Bank Genów Kostrzyca przyjął ponad 706 zapasów o łącznej masie przekraczającej 12 000 kg.

Materiał nasienny trafia do naszej jednostki w celu zabezpieczenia puli genowej cennych populacji oraz osobników (zasoby genowe) lub stanowi depozyty gospodarcze nadleśnictw, parków narodowych i innych podmiotów.

Na wstępie materiał nasienny w postaci szyszek, skrzydlaków lub owoców jest odpowiednio przygotowywany do przechowywania (wyłuszczany, oskrzydlany, separowany i suszony). Następnie podlega ocenie jakości i żywotności w Stacji Oceny Nasion. Nasiona są przechowywane w zależności od gatunku przez okres krótkoterminowy lub długoterminowy
w szczelnie zamkniętych pojemnikach w odpowiednio przygotowanych komorach chłodniczych w temperaturze – 10 ºC, a także w zbiornikach w temperaturach kriogenicznych (ok – 200ºC).

Wśród przyjętego materiału nasiennego największą ilość stanowiły:

  1. Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.): 7 725,92 kg;
  2. Buk zwyczajny (Fagus sylvatica L.): 1 902,20 kg;
  3. Dąb szypułkowy (Quercus robur L.): 1 161,30 kg;
  4. Sosna czarna (Pinus nigra Arn.): 588,50 kg;
  5. Olsza czarna (Alnus glutinosa Gaertn.): 212,53 kg.

Łącznie przyjęto materiał nasienny 42 gatunków drzew, krzewów oraz chronionych roślin zielnych.