Wydawca treści Wydawca treści

Realizacja projektu "Garfield Weston Global Tree Seed Bank Project"

Leśny Bank Genów Kostrzyca od 2015 r. realizuje projekt pn. „Garfield Weston Global Tree Seed Bank Project (Europe)".

Jesteśmy jedną z 8 instytucji w Europie, które w ramach ww. projektu przyczyniają się do ochrony ex situ leśnych zasobów genowych.

Państwa biorące udział w projekcie:

  • Austria (University of Graz),
  • Belgia (National Botanic Garden of Belgium),
  • Cypr (Frederick University and Agricultural Research Institute),
  • Finlandia (Finnish Museum of Natural History),
  • Hiszpania (Atlantic Botanic Garden Gijon, Jardi Botanic de Soller),
  • Polska (Leśny Bank Genów Kostrzyca),
  • Wielka Brytania (Royal Botanic Gardens, Kew),
  • Włochy (University of Pisa, University of Catania).

Zebrane nasiona przechowywane są w kraju pochodzenia oraz duplikowane w chłodniach Millennium Seed Bank w Wielkiej Brytanii.

Zasoby genowe zgromadzone w ramach projektu.