Wydawca treści Wydawca treści

Konkurs plastyczny Jesienne Mandale

Konkurs plastyczny Leśnego Banku Genów Kostrzyca pn. „Jesienne mandale”.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-6 szkół podstawowych.

W załączeniu regulamin konkursu.

Prace plastyczne należy nadsyłać na adres Leśnego Banku Genów Kostrzyca do dnia 15 grudnia do godziny 14:00 wraz ze stosownymi załącznikami.

Lesny Bank Genów Kostrzyca
Miłków 300
58-535 Miłków