Wydawca treści Wydawca treści

Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe

W 2017 r. zainicjowano w Lasach Państwowych projekt pn. „Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe” finansowany w całości ze środków Funduszu Leśnego LP. W projekcie uczestniczy  27 jednostek. LBG Kostrzyca jest odpowiedzialny za uruchomienie Banku Genów Żubra.

Więcej: http://www.lbg.lasy.gov.pl/kompleksowy-projekt-ochrony-zubra-przez-lasy-panstwowe

Zachęcamy także do obejrzenia filmu nt. szkód jakie wyrządzają żubry na uprawach rolnych. W ramach projektu "Kompleksowa ochrona żubra przez Lasy Państwowe" prowadzony jest szereg działań mających na celu złagodzenie konfliktu z rolnikami, ochronę zdrowia i poprawienie bytowania żubrów.