Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kalendarium 2017

30.05.2017 - 01.06.2017 r. - Reprezentowanie Ministerstwa Środowiska przez Dyrektora LBG Kostrzyca na posiedzeniu Komitetu Wykonawczego EUFORGEN.

19.05.2017 r. - Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w posiedzeniu Rady Naukowej Arboretum Leśnego im. Profesora Stefana Białoboka w Stradomii przy Nadleśnictwie Syców.

05.05.2017 r. - Szkolenie aplikacyjne "Genetic Analysis Training".

10.04.2017 - 11.04.2017 r. Szkolenie Technika barkodowania DNA gatunków roślin i zwierząt.

03.04.2017 - 06.04.2017 r. - Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w spotkaniu krajowych punktów kontaktowych projektu EUFGIS.

03.04.2017 - 06.04.2017 r. Udział Dyrektora w spotkaniu grupy EUFGIS (Establishment of a European Information System on Forest Genetic Resources).
Miejsce: Rzym, Włochy.

29.03.2017 r. - Spotkanie Dyrektora LBG Kostrzyca z Dyrektorem Arboretum w Bolestraszycach. Współpraca, w ramach Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów.
Miejsce: Arboretum w Bolestraszycach.

15.03.2017 r. - Udział Zastępcy Dyrektora w IX sesji Zimowej Szkoły Leśnej organizowanej przez Instytut Badawczy Leśnictwa.
Miejsce: Sękocin Stary.

28.01.2017 - 03.02.2017 r. Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w 16. Sesji Komisji ds. Zasobów Genetycznych dla Żywności i Rolnictwa (CGFRA – Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture).
Miejsce: Rzym, Włochy.

18-19.01.2017 r. - Udział Dyrektora LBG Kostrzyca w posiedzeniu Rady Naukowej (Advisory Board) powołanej do świadczenia pomocy i doradztwa w przygotowaniu i realizacji pierwszego brytyjskiego projektu ogólnokrajowego dotyczącego zachowania zasobów genowych drzew i krzewów leśnych Wysp Brytyjskich pn. „United Kingdom National Tree Seed Project".
Miejsce: The Royal Botanic Gardens, Kew w Wielkiej Brytanii.

12.01.2017 r. - Wizyta w Leśnym Banku Genów Kostrzyca delegacji z Łódzkiego Ogrodu Botanicznego, w ramach współpracy z Radą Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce.
Organizator: Leśny Bank Genów Kostrzyca.
Miejsce: Leśny Bank Genów Kostrzyca.