Wydawca treści Wydawca treści

WERYFIKACJA POCHODZENIA ZASOBÓW GENOWYCH

Zadanie: Realizacja "Programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew w Polsce na lata 2011-2035"

 

Jednym z etapów realizacji Programu jest wykorzystanie chloroplastowych sekwencji mikrosatelitarnych DNA do badań genetycznych nasion sosny zwyczajnej
Pinus sylvestris L., zdeponowanych jako zasoby genowe w LBG Kostrzyca.

Dzięki badaniom DNA potwierdzamy pochodzenie leśnego materiału rozmnożeniowego (LMR) sosny zwyczajnej. Z każdej nowoprzyjętej partii szyszek pobieranych jest losowo kilka nasion, a następnie ich materiał genetyczny porównuje się
z tzw. „danymi referencyjnymi”, czyli z profilem DNA drzewa matecznego, z którego zadeklarowano dany zbiór.

Badania te polegają na wyizolowaniu, a następnie powieleniu fragmentów DNA chloroplastowego metodą PCR. Tak uzyskany DNA jest rozdzielany w procesie elektroforezy kapilarnej przy użyciu analizatora genetycznego. Specjalista ds. analiz molekularnych, używając profesjonalnego oprogramowania, analizuje otrzymane dane i potwierdza pochodzenie LMR. Dzięki tej procedurze uzyskujemy pewność, że materiał przechowywany przez wiele lat w Leśnym Banku Genów Kostrzyca jest najwyższej jakości i w przyszłości będzie mógł zostać wykorzystany przez PGL LP (Lasy Państwowe).

Za źródło danych referencyjnych służą próbki DNA wyizolowanego z igieł drzew matecznych P. sylvestris L. Są one przechowywane w niskich temperaturach (-80°C), tworząc bazę informacji genetycznej o wszystkich tego typu obiektach nasiennych na terenie Lasów Państwowych. W chwili obecnej Pracownia Analizy DNA dysponuje materiałem referencyjnym z ok. 3 000 drzew matecznych sosny zwyczajnej. Baza ta jest systematycznie uzupełniana o nowo uznane obiekty.

W pierwszej połowie 2017 roku Pracownia Analizy DNA przebadała 258 nowoprzyjętych partii szyszek z 13 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych:

 • RDLP w Białymstoku
 • RDLP w Katowicach
 • RDLP w Krakowie
 • RDLP w Krośnie
 • RDLP w Lublinie
 • RDLP w Łodzi
 • RDLP w Olsztynie
 • RDLP w Pile
 • RDLP w Poznaniu
 • RDLP w Zielonej Górze
 • RDLP w Radomiu
 • RDLP w Szczecinku
 • RDLP w Szczecinie
Opracowanie: Anna Pasławska